Pachet gold

 1. Verificare acte firmă: certificat de intrgistrare, cod CAEN, acte doveditoare spatiu
 2. Identificare deșeuri
 3. Identificare contracte cu terti: salubritate, OIREP, furnizori
 4. Oferirea de solutii pentru valorificare deșeuri
 5. Etichetare deșeuri
 6. Audit deșeuri
 7. Evidența lunara a deșeurilor
 8. Consultană privind gestiunea deșeurilor
 9. Raportare anuală a deșeurilor la APM
 10. Asistență pentru îndeplinirea obligațiilor/ depunerea declarațiilor la Agenția pentru Protecția Mediului
 11. Asistență pentru îndeplinirea obligațiilor/ depunerea declarațiilor la Administrația Fondului de Mediu
 12. Raportări ambalaje la fondul de mediu
 13. Verificare autorizație de mediu/autorizatie integrata de mediu
 14. Monitorizare factori de mediu conform autorizatie de mediu/ autorizatie integrata de mediu
 15. Managementul autorizației/ autorizatie integrata de mediu
 16. Verificare fise de caracterizare a produselor periculoase
 17. Identificarea problemelor de mediu ale companiei (aspecte și impacte de mediu)
 18. Realizarea/validarea raportărilor către autoritățile de mediu
 19. Dosar acte electonice necesar organelor de control
 20. Elaborarea și urmărirea programului de monitorizare a factorilor de mediu
 21. Elaborarea programului de management de mediu
 22. Coordonarea procesului de instruire a angajaților în domeniul protecției mediului
 23. Instruire periodică a angajaților în legătură cu chestiunile ce șin de protecșia mediului
 24. Introducerea în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) a bilanțurilor și statistica deșeurilor

Preț: 400 euro/lună