Consultanță pentru creșterea competitivității companiei dvs. în raport cu tendințele legislative europene în materie de circularitate

Identificarea problemelor de mediu ale companiei (aspecte și impacte de mediu) 60 EURO/ oră
Identificarea reglementărilor aplicabile companiei 80 EURO/ oră
Gestionarea legislației de mediu 35 EURO/ oră
Audit deșeuri 60 EURO/ oră
Efectuarea auditului de mediu 100 EURO/oră
Elaborarea programului de management de mediu 100 EURO/ program
Elaborarea și urmărirea programului de monitorizare a factorilor de mediu 150 EURO/ program
Coordonarea procesului de instruire a angajaților în domeniul protecției mediului 500 EURO/ program
Întocmirea strategiei de dezvoltare a companiei făcând tranziția spre circularitate 3000-5000 EURO/program
Întocmirea strategiei de dezvoltare a comunelor/orașelor în materie de circularitate 30000-60000

EURO/ Program