Obligațiile agentului economic

Obligatie Amendă conform legii 211/2011
Încadrarea și colectarea separată a fiecărui tip de deșeu2000-40000 LEI
Deținerea unei fișe de caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate2000-40000 LEI
Etichetarea deșeurilor periculoase2000-40000 LEI
Să desemneze o persoană din randul angajaților proprii, sau să delege o terță persoană care să preia responsabilitatea evidenței gestiunii deșeurilor15000-30000 LEI
Interzicerea amestecării deșeurilor periculoase2000-40000 LEI
Să incheie contracte de preluare a deșeurilor periculoase și nepericuloase20000-40000 LEI
Obligativitatea raportării anuale la APM local evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/200215000-30000 LEI
Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora20000-40000 LEI
Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat20000-40000 LEI
Să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani15000-30000 LEI

Obligațiile firmei de consultanță

 • de a identifica și codifica toate deșeurile produse de către agentul economic
 • de a întocmi, păstra și raporta către APM evidența anuală a gestiunii deșeurilor, atât în format hârtie cât și online în SIM
 • de a gestiona deșeurile speciale: uleiuri uzate, DEEE-uri (deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii), anvelope, ambalaje contaminate
 • de a realiza gestiunea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și de a le transmite către Administrația Fondului de Mediu(AFM) și APM
 • de a completa documentele de transport pentru toate deșeurile livrate către societăți autorizate Anexa 2 din HG 1061/2008- pentru deșeurile periculoase și Anexa 3 din HG 1061/2008
 • de a urmări trasabilitatea deșeurilor până la destinația finală (valorificare/eliminare)
 • să urmarească să nu depășească cantitățile de deșeuri specificate în autorizația de mediu
 • să evalueze impactul de mediu produs de companie și să acționeze pentru reducerea sau eliminarea lui
 • să întocmească documentația pentru obținerea actelor de reglementare (aviz, acord, autorizație/autorizație integrată de mediu, autorizație de gospodărire a apelor, acord de preluare ape uzate)
 • să monitorizeze factorii de mediu (apa, aer, sol, subsol, zgomot si vibratii) și să țină evidența acestor monitorizări
 • să participe în cadrul verificărilor/controalelor efectuate de către autoritățile competente în domeniu (Agentia pentru Protectia Mediului, Garda de Mediu, Politia Locala, Administratia Fondului pentru Mediu)
 • să participe în cadrul auditurilor interne/externe în vederea certificării ISO

Ce este economica circulara?

Economia circulară

Economia circulară se abate de la modelul economic tradițional, liniar, bazat pe cantități mari de materiale, care se identifică cu modelul extrage-produ-consumă-aruncă. De asemenea, acest model conduce la conceperea unui produs pentru a avea o durată limitată de viață pentru a încuraja consumatorii să cumpere unul nou.

Economia circulară este un model de producție și consum care implică reducere, redistribuirea, reutilizarea, repararea, renovarea unui produs sau a unor componente pe o durată cât mai lungă. În acest fel, ciclul de viață al produselor este extins. Această practică, implică reducerea la minimum a deșeurilor, iar când un produs ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, materialele din care este făcut sunt recuperate și reutilizate în cadrul economiei de câte ori este posibil, creând astfel valoare serviciilor/bunurilor.

Tranziția către o economie circulară atrage după sine beneficii de mediu, sociale și economice. Valoare produselor, resurselor, materielelor este menținută în economie cât mai mult timp posibil, iar generarea deșeurilor este minimizată, astfel depozitarea nemaifiind o soluție.