Obligațiile firmei de consultanță

 • de a identifica și codifica toate deșeurile produse de către agentul economic
 • de a întocmi, păstra și raporta către APM evidența anuală a gestiunii deșeurilor, atât în format hârtie cât și online în SIM
 • de a gestiona deșeurile speciale: uleiuri uzate, DEEE-uri (deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii), anvelope, ambalaje contaminate
 • de a realiza gestiunea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și de a le transmite către Administrația Fondului de Mediu(AFM) și APM
 • de a completa documentele de transport pentru toate deșeurile livrate către societăți autorizate Anexa 2 din HG 1061/2008- pentru deșeurile periculoase și Anexa 3 din HG 1061/2008
 • de a urmări trasabilitatea deșeurilor până la destinația finală (valorificare/eliminare)
 • să urmarească să nu depășească cantitățile de deșeuri specificate în autorizația de mediu
 • să evalueze impactul de mediu produs de companie și să acționeze pentru reducerea sau eliminarea lui
 • să întocmească documentația pentru obținerea actelor de reglementare (aviz, acord, autorizație/autorizație integrată de mediu, autorizație de gospodărire a apelor, acord de preluare ape uzate)
 • să monitorizeze factorii de mediu (apa, aer, sol, subsol, zgomot si vibratii) și să țină evidența acestor monitorizări
 • să participe în cadrul verificărilor/controalelor efectuate de către autoritățile competente în domeniu (Agentia pentru Protectia Mediului, Garda de Mediu, Politia Locala, Administratia Fondului pentru Mediu)
 • să participe în cadrul auditurilor interne/externe în vederea certificării ISO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *