Legislație cadru privind protecția mediului

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu

ORDIN 572 din 7 iulie 2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

ORDIN 149 din 18 februarie 2019 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

ORDIN 591 din 7 aprilie 2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, cu modificare Ordin 520/2019

ORDIN 464 din 21 aprilie 2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului

LEGE 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

HOTĂRÂRE 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul

ORDIN 1182 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *