Ce este economica circulara?

Economia circulară

Economia circulară se abate de la modelul economic tradițional, liniar, bazat pe cantități mari de materiale, care se identifică cu modelul extrage-produ-consumă-aruncă. De asemenea, acest model conduce la conceperea unui produs pentru a avea o durată limitată de viață pentru a încuraja consumatorii să cumpere unul nou.

Economia circulară este un model de producție și consum care implică reducere, redistribuirea, reutilizarea, repararea, renovarea unui produs sau a unor componente pe o durată cât mai lungă. În acest fel, ciclul de viață al produselor este extins. Această practică, implică reducerea la minimum a deșeurilor, iar când un produs ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, materialele din care este făcut sunt recuperate și reutilizate în cadrul economiei de câte ori este posibil, creând astfel valoare serviciilor/bunurilor.

Tranziția către o economie circulară atrage după sine beneficii de mediu, sociale și economice. Valoare produselor, resurselor, materielelor este menținută în economie cât mai mult timp posibil, iar generarea deșeurilor este minimizată, astfel depozitarea nemaifiind o soluție.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *