Acte de reglementare in domeniul mediului

ACTE NORMATIVE PRIVIND REALIZAREA STUDIILOR DE MEDIU

ORDIN 184 din 21 septembrie 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu (link ka fiecare cu trimitere la lege)

ORDIN 756 din 3 noiembrie 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

ORDIN 966 din 8 noiembrie 2016 Normele metodologice pentru atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care doresc sa efectueze studii privind calitatea solului

ACTE NORMATIVE PRIVIND OBTINEREA AVIZELOR DE MEDIU

HOTARARE 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

ORDIN 1274 din 14 decembrie 2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare

ACTE NORMATIVE PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU/APROBARII DE DEZVOLTARE

LEGE 292 din 10 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

ORDIN 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului

ORDIN 1825 din 21 septembrie 2016 privind aprobarea ghidurilor pentru evaluarea impactului asupra mediului

ACTE NORMATIVE PRIVIND OBTINEREA AUTORIZATIILOR/AUTORIZ. INTEGRATE DE MEDIU

ORDIN 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

ORDIN 1171 din 15 noiembrie 2018 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, Decizia de neconstitutionalitate 214/2019

LEGE 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale

ORDIN 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN

ORDIN 818 din 17 octombrie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

ORDIN 36 din 7 ianuarie 2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *