O abordare durabilă!

Cu toții dorim să respirăm un aer curat, să dispunem de hrană sănătoasă și să ne bucurăm de confort. Iar pentru a atinge acest ideal activitatea zilnică ne conduce fără să vrem la o atitudine mai mult sau mai puțin durabilă față de mediul înconjurător. Responsabilitatea față de mediu este a fiecărui cetățean care prin activitățile sale modifică calitatea mediului.


Scop

Misiune

Viziune


Ce este o abordare durabilă?

Este acea atitudine care respectă natura pentru a da șansă generațiilor viitoare să beneficieze de aceleași resurse curate și virgine. Acest respect pentru natură este tradus prin optimizarea resurselor, utilizarea energiilor regenerabile, principiile economiei circulare care se traduc în cei 9R (refuz, regândire, reducere, reutitlizare, refacere, recondiționare, reînnoire, reorientare, reciclare) în raport cu genstiunea deșeurilor, având la bază un model de economie circular.

“refuz, regândire, reducere, reutitlizare, refacere, recondiționare, reînnoire, reorientare, reciclare”

Ce este un deșeu?

Conform legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cuvântul deșeu reprezintă: ʺorice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intentia sau obligatia să îl arunceʺ.

Ierarhizarea deșeurilor se face pe baza principilului din piramida de mai jos: