Economia circulară – o abordare durabilă

Vremea propagării modelului economic liniar bazat pe producție și consum a trecut! Stă în puterea noastră să contribuim cu responsabilitate la protejarea mediului înconjurător, aplicând principiile economiei circulare, prin reducerea consumului de resurse și energie, prelungirea ciclurilor de viață ale produselor și reducerea spre zero a generării de deșeuri. Abordarea durabilă are la bază cei 10 R: refuz, regândire, reducere, reutitlizare, refacere, recondiționare, reînnoire, reorientare, reciclare, refabricare.

Ce este un deșeu?

Conform legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cuvântul deșeu reprezintă: ʺorice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intentia sau obligatia să îl arunceʺ.

Ierarhizarea deșeurilor se face pe baza principilului din piramida de mai jos:

Află AICI care sunt beneficiile aplicării principiilor economiei circulare pentru compania ta!

 


Scop

Misiune

Viziune